16 nov 2016 16:58

Waar worden zwangere collega’s nog in de watten gelegd?

Brussel, 16 november 2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen behandelt regelmatig klachten over discriminatie van zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen die ondanks de beschermende regelgeving, toch hun werk verliezen en omwille van hun zwangerschap de deur worden gewezen. Hoe wijdverbreid is dit probleem en gaat het ook ooit goed? In samenwerking met Vlerick Business School lanceert het Instituut een onderzoek naar de ervaringen van zwangere vrouwen met collega’s, chefs, medewerkers, klanten, leveranciers,… Ook onderneemsters en vrouwen die werk zoeken, worden opgenomen in de studie. Het Instituut lanceert een oproep voor getuigenissen.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, verduidelijkt: “De klachten die het Instituut ontvangt, vormen natuurlijk een belangrijke aanwijzing. Ontslag, arbeidsvoorwaarden en aanwerving komen daarin naar voor als grote knelpunten. Hoewel het niet mag, vragen sommige werkgevers in een sollicitatiegesprek toch naar de kinderwens van de sollicitant. Contracten worden niet verlengd, beloofde promoties blijven uit… In 2015 kwam het Instituut op die manier heel wat pijnlijke verhalen ter ore. Bij 39% van de klachten over werk is er een rechtstreeks verband met zwangerschap. Het topje van een ijsberg, of grote pechvogels?”
De vorige studie die het Instituut liet uitvoeren in 2008 geeft eerder reden tot pessimisme: 75% van de ondervraagde werkneemsters werd op het werk geconfronteerd met minstens één negatief gevolg van haar zwangerschap. Een gelijkaardig onderzoek in Nederland wijst er bovendien op dat het fenomeen over de jaren niet afneemt, maar dat vrouwen nu minder snel klacht indienen. Recent onderzoek in de U.K. toont aan dat pesterijen van zwangere vrouwen schering en inslag zijn. Reden te meer om opnieuw een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
Het Instituut doet dan ook een oproep aan moeders om te getuigen over hun positieve en negatieve ervaringen. Dat kan via het e-mailadres gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be. Deelnemen aan het onderzoek kan via de link op de site van het Instituut: igvm-iefh.belgium.be
Vrouwen die zelf het slachtoffer werden van discriminatie en getuigen kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met het Instituut via het gratis nummer 0800/12 800, of het klachtenformulier op de website invullen: igvm-iefh.belgium.be.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
E-mail:liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grondvan geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.