11 mrt 2022 16:06

Waarderingsregels ziekenfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit over de boekhouding van ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen.

De regels volgens dewelke de mutualistische entiteiten hun boekhouding moeten houden en hun jaarrekening moeten opmaken, werden opgenomen in het koninklijk besluit van 21 oktober 2002.

Naar aanleiding van de hervorming van de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering voorzien door de wet van 26 april 2010, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit aanpassingen aan het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 wat betreft de waarderingsregels die van toepassing zijn op de aanvullende verzekering.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen