10 okt 2003 17:00

Waarnemingsopdracht in Kosovo

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van de buitenlandse operaties voor 2003, waarin de Belgische deelname aan de VN(*)-opdracht "United Nations Mission of Interim Administration in Kosovo" (UNMIK) vermeld wordt.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van de buitenlandse operaties voor 2003, waarin de Belgische deelname aan de VN(*)-opdracht "United Nations Mission of Interim Administration in Kosovo" (UNMIK) vermeld wordt.

De voortzetting van de deelname aan deze VN-opdracht wordt jaarlijks goedgekeurd voor een periode van één jaar. Momenteel neemt een Belgische officier deel aan deze opdracht, dit in de hoedanigheid van verbindingsofficier tussen UNMIK en de NAVO-opdracht in Kosovo (KFOR). De kosten van deze opdracht worden gedragen door de VN en door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (*) Verenigde Naties