04 mei 2017 17:46

Wat zijn de ervaringen van transgenders in België?

Brussel, 4 mei 2017 – In samenwerking met het Transgender Infopunt lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een grote online-enquête op www.transgenderinbelgium.be. Het onderzoek richt zich tot iedereen die gendervariant, gender non-binair, genderfluïde, transgender of transseksueel is, of die aan travestie doet, in België woont en 16 jaar of ouder is. De vragen gaan over een brede reeks onderwerpen: ervaringen op het werk, met familie en vrienden, de gezondheidszorg, over welbevinden, je plaats vinden in de samenleving, discriminatie ervaren, gesteund worden, enz. Het Instituut roept alle transgender personen op om deel te nemen aan het onderzoek en op die manier het toekomstige beleid mee te inspireren.

De vragenlijst op wwww.transgenderinbelgium.be is volledig anoniem en is beschikbaar in het Nederlands, Engels of Frans, van 1 mei tot 30 juni 2017.


Tien jaar geleden organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een grootschalig onderzoek naar de discriminatie en ongelijkheden waarmee transgender personen in België worden geconfronteerd. Die pioniersstudie was het vertrekpunt voor heel wat maatregelen, initiatieven en aanbevelingen rond de rechtssituatie van transgenders. Op tien jaar tijd is er veel veranderd. Maar is België nu werkelijk een paradijs voor transgenders? Is het voor hen inmiddels goed leven in België?


10 jaar transgender beleid


In 2007 was België koploper met haar wet rond ‘transseksualiteit’. Transgenders die hun geslacht wilden aangepast zien, konden dat vanaf dat moment via een administratieve procedure bij de burgerlijke stand en hoefden niet langer langs de rechtbank te passeren waar een rechter hun nieuwe toestand moest vaststellen. Al snel bleek die wet maar voor een kleine groep transgenders echt bruikbaar. De medische voorwaarden die werden opgelegd voor een wijziging van de voornaam en de geslachtsvermelding waren te streng. Bovendien zijn ze ook strijdig met het mensenrecht om erkend te worden in de eigen genderidentiteit. “Een aanpassing dringt zich op. Eén van deze dagen wordt wellicht de nieuwe transgenderwet gestemd waardoor 2017 ongetwijfeld een nieuwe mijlpaal wordt voor transgenders in België” verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.


In 2014 werden genderidentiteit en genderexpressie expliciet opgenomen in de antidiscriminatiewetgeving. Het aantal transgenders dat hun weg vindt naar het Instituut om  een melding in te dienen of informatie te vragen over hun rechten neemt ieder jaar toe.


Liesbet Stevens: “In vergelijking met tien jaar geleden zijn transgenders veel zichtbaarder. Dat is ongetwijfeld een positieve ontwikkeling, maar voor individuele transgenders kan dat ook een grotere kwetsbaarheid betekenen. Verder blijven er zeker knelpunten bestaan, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en bij verzekeringen.”


Iedereen die gediscrimineerd wordt op grond van geslacht, wijziging in de geslachtsregistratie, genderidentiteit of genderexpressie kan contact opnemen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om zich gratis en in alle vertrouwen te informeren over de eigen rechten of om klacht in te dienen. Dat kan via het gratis nummer 0800 12 800 (optie 1),  per mail via gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be of via het formulier op de website van het instituut http://igvm-iefh.belgium.be.


Het eerste onderzoek kreeg de titel ‘Leven als transgender in België’ en is nog steeds beschikbaar via de website van het Instituut.

 

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be

Meer informatie over de enquête
Elia Wyverkens
Transgender Infopunt
E-mail: elia.wyverkens@uzgent.be
Tel.: 09 332 34 41
http://transgenderinfo.be


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.