03 dec 2010 11:08

Weddenschappen

Regeling van de vergunningen voor weddenschappen - tweede lezing

Regeling van de vergunningen voor weddenschappen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing de ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de vergunningsplicht regelen voor wedkantoren en dagbladhandels die weddenschappen aannemen. De ontwerpen van de staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie Carl Devlies vormen het eerste deel van een reeks koninklijke besluiten die de nieuwe wet op de kansspelen uitvoeren. De wet, die van kracht wordt op 1 januari 2011, heeft als doel de spelers beter te beschermen.

Het aantal organisatoren van weddenschappen wordt beperkt tot 34. Er mogen ten hoogste 1000 vaste en 60 mobiele wedkantoren komen. Die aantallen komen grosso modo overeen met de situatie op het terrein.

Dagbladhandelaars mogen geen weddenschappen aannemen voor een inzet die hoger is dan 200 euro in totaal per dag per persoon. Voor de wedkantoren is er geen beperking van de inzet, maar wel een registratieplicht. Elke inzet die in totaal per dag en per persoon de 1000 euro overschrijdt, moet door de wedkantoren worden geregistreerd. In de praktijk betekent dit dat spelers die dergelijke bedragen inzetten hun identiteitskaart moeten voorleggen zodat hun gegevens kunnen worden ingeschreven in een register.