07 dec 2007 10:36

Wedersamenstelling van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

Deelname aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

Deelname aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

De ministerraad heeft beslist om deel te nemen aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Sabine Laruelle. De deelname op basis van de gebruikelijke 2,1% wordt behouden mits een aantal voorwaarden:

- De bijdrage is beperkt tot maximum 86 miljoen euro, zodat België akkoord kan gaan met een consensus over de verhoging van 45% maximum van de wedersamenstelling.
- België kan gebruik maken van een versneld stortingsschema en zo een korting bekomen.
- België heft zijn reserve voor het schuldverlichtingsinitiatief voor de multilaterale schulden op tot en met 2020 en behoudt zijn reserve voor latere jaren.  

Het Afrikaans ontwikkelingsfonds werd in 1972 opgericht door de Afrikaanse ontwikkelingsbank en 15 niet-Afrikaanse landen met de bedoeling de Afrikaanse ontwikkelingsbank te helpen zijn ontwikkelingsstrategie voor  armoedebestrijding uit te voeren. Die strategie moet de economische groei en de sociale ontwikkeling in de lidstaten versnellen. Daarvoor kent het Afrikaans ontwikkelingsfonds leningen toe aan uiterst intreressante voorwaarden.