21 sep 2017 13:17

Week van de Mobiliteit: FOD Mobiliteit wil bedrijven helpen nadenken over mobiliteit

De jaarlijkse Week van de Mobiliteit is een uitgelezen moment om stil te staan bij de uitdagingen die ons vandaag en morgen te wachten staan op het vlak van onze mobiliteit. De zwaarste uitdaging daarbij bestaat erin om het woon-werkverkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Uit de driejaarlijkse woon-werkverkeerenquête van de FOD Mobiliteit blijkt dit thema overigens al heel wat hoger op de prioriteitenlijst te staan dan in 2005, toen de eerste woon-werkverkeersenquête werd afgenomen. Zo geeft intussen 86% van de werkgevers een fietsvergoeding, tegenover slechts 43% in 2005. Ook de terugbetaling van het openbaar vervoer is verdubbeld. 50% van de werkgevers zorgt voor gratis openbaar vervoer, terwijl dat in 2005 nog maar 23% was. Ook de invoering van telewerken zorgt voor een vermindering van het aantal woon-werkverplaatsingen.  In Brussel kan 64% van de werknemers telewerken, wat zorgt voor 3,8% minder verplaatsingen.

Alle ondernemingen en overheidsinstellingen die meer dan 100 werknemers tellen, ontvangen driejaarlijks de woon-werkverkeerenquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Sinds 2005 biedt deze enquête hen de ideale gelegenheid om samen met de werknemers na te denken over de mobiliteitsproblemen én de -oplossingen. De FOD Mobiliteit krijgt dankzij deze enquête de gegevens van meer dan 4.000 verschillende werkgevers, verspreid over 11.000 vestigingen. In totaal gaat het dan om meer dan anderhalf miljoen werknemers.

Op basis van de resultaten van deze enquête kunnen bedrijven een geïndividualiseerd rapport krijgen dat hen in staat stelt om een duurzaam mobiliteitsbeleid voor de onderneming uit te werken. De grootte en vooral de geografische locatie van een vestiging bepalen in hoge mate welke maatregelen efficiënt kunnen zijn. Toch zijn er ook kleine ingrepen die een grote impact kunnen hebben. De mogelijkheid om te douchen zorgt voor een grotere bereidheid om met de fiets naar het werk te komen. Ook het aanstellen van een eigen mobiliteitscoördinator die specifiek voor het eigen bedrijf kijkt welke maatregelen er nog kunnen genomen worden, kan een boost betekenen.

 

Meer info
Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90
pers@mobilit.fgov.be