01 okt 2014 16:34

Weg met de seksismewet of weg met het seksisme?

Brussel, 1.10.2014 - De seksismewet die in augustus in werking trad, ligt onder vuur. Volgens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is deze wet een belangrijk instrument in de strijd voor gelijkheid. Seksisme wordt gedefinieerd en de wet creëert instrumenten om ertegen op te treden. Iemand in het openbaar intimideren, beledigen of vernederen omwille van haar of zijn geslacht is sindsdien strafbaar. “Wie dit principe in vraag stelt, stelt in feite het principe van gelijkheid van vrouwen en mannen in vraag.” stelt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Een instrument in de strijd tegen ongelijkheid

Dagdagelijks worden vrouwen – én mannen – geconfronteerd met seksistische opmerkingen en vooroordelen. Tot voor kort was het onmogelijk om daar tegen op te treden. De seksismewet bracht daar verandering in. “Wie zich in het openbaar op een zodanige manier gedraagt dat de waardigheid van een andere persoon er ernstig door aangetast wordt en dat met de bedoeling die persoon te vernederen of als minderwaardig te beschouwen, precies omwille van haar of zijn geslacht, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit.” verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Dankzij dit wettelijk kader is het voor het Instituut mogelijk om slachtoffers van seksisme bij te staan. België is zo het eerste land dat ondersteuning biedt aan slachtoffers van seksisme.

Seksisme schaadt

De strijd tegen seksisme is belangrijk. Want seksisme is helaas een vruchtbare voedingsbodem voor discriminatie en intimidatie. Op straat. Op de werkvloer. In de privésfeer. Seksisme leidt tot structurele machtsonevenwichten. Dat die ongelijkheid ook in België vandaag nog steeds bestaat durft hopelijk niemand te betwijfelen. We kampen met een loonkloof van 22%. Vrouwen worden niet aangeworven omdat ze wel eens zwanger zouden kunnen worden. Of ze worden ontslagen wanneer ze zwanger zijn. Drie vierde van de mama’s werden met minstens één vorm van discriminatie geconfronteerd omwille van hun zwangerschap. Vrouwen ontbreken nog steeds in hoge mate in onze raden van bestuur en directiecomités. Zo zetelen er in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en van de 100 grootste niet-beursgenoteerde bedrijven slechts 10% vrouwen.

Elke dag contacteren slachtoffers van seksisme en discriminatie het Instituut op het gratis nummer 0800 12 800 met de vraag hen te helpen. “Seksisme schaadt. Sommigen maken zich zorgen dat de seksismewet te vaak zal worden toegepast, het Instituut is ongerust dat de wet onvoldoende zal worden toegepast. Maar laat ons allemaal een beetje vertrouwen hebben in de magistraten die de wet zullen toepassen.” besluit Liesbet Stevens.

Perscontact

Elodie Debrumetz
Communicatieverantwoordelijke
E-mail : elodie.debrumetz@iefh.belgique.be
Tel.: 02 233 49 47
Gsm: 0497 23 67 67

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.