28 feb 2014 19:28

Weging van de functie van administrateur-generaal van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem wat betreft de weging van de functie van administrateur-generaal van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging in de salarisband 3. 
 

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem wat betreft de weging van de functie van administrateur-generaal van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging in de salarisband 3.