05 dec 2003 16:00

Weging van de managementfuncties

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad de weging van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de overheidsdiensten van de sociale zekerheid goed.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad de weging van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de overheidsdiensten van de sociale zekerheid goed.

De Raad gaat akkoord met de volgende weging van de functies van administrateur-generaal: