27 okt 2006 17:00

Wegvervoer

Instemming met het akkoord over het wegvervoer met Oekraïne

Instemming met het akkoord over het wegvervoer met Oekraïne

De ministerraad stemde in met het voorontwerp van wet dat het Akkoord inzake wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne bekrachtigt. Het akkoord regelt het algemeen stelsel voor de toegang tot de markt van het wegvervoer voor reizigers en goederen tussen de twee landen.