16 sep 2011 12:22

Wegvervoer

Nieuwe wetgeving over het goederen- en reizigersvervoer over de weg

Nieuwe wetgeving over het goederen- en reizigersvervoer over de weg

De ministerraad keurt drie voorontwerpen van wet goed over het goederen- en reizigersvervoer over de weg. Ze vullen drie Europese verordeningen (*), die vanaf 4 december 2011 rechtstreeks in de EU gelden, op federaal niveau aan.  

De nieuwe wetgeving vormt een coherent wetgevend kader voor het bezoldigd vervoer van goederen en reizigers over de weg, het wegvervoerpakket genaamd. Het bestaat uit:

  • een voorontwerp van wet en een ontwerp van kb betreffende het goederenverkeer over de weg
  • een voorontwerp van wet en een ontwerp van kb betreffende het reizigersvervoer over de weg
  • een voorontwerp van wet betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen

De wetgeving verstrengt voornamelijk de toegangsvoorwaarden van het beroep, voert een administratieve vereenvoudiging van de afgifte van vervoersvergunningen in en breidt het controle- en sanctiebeleid uit.

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

(*) 1071/2009, 1072/2009 en 1073/2009.