04 okt 2013 16:30

Welvaartsaanpassing op het vlak van beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met beroepsrisico's Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal uitkeringen op het vlak van beroepsziekten aan de welvaart aanpast. De aanpassing voert het regeerakkoord uit.

Vanaf 1 september 2013 geldt:

  • een verhoging van 2% van alle minima en forfaits
  • een verhoging van 0,3% van de uitkeringen die voor 2012 ingingen
  • een verhoging van 2% van de uitkeringen na zes jaar (recurrentie) die in 2007 aanvingen (op 1 september 2013) en die voor 2008 aanvingen (op 1 september 2014)

Het ontwerp kreeg het positief advies van het Beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970