29 apr 2011 14:08

Welvaartsaanpassingen

Maatregelen voor beroepsziekten, geneeskundige verzorging en uitkeringen

Maatregelen voor beroepsziekten, geneeskundige verzorging en uitkeringen

De ministerraad heeft vier ontwerpen van koninklijk belsuit goedgekeurd die de uitkeringen voor beroepsziekten, geneeskundige verzorging en uitkeringen aanpassen aan de welvaart.

Voor de sector beroepsziekten:

  • een verhoging met 2% van alle minima en forfaits op 1 september 2011
  • een verhoging met 0,7% van alle niet-forfaitaire bedragen op 1 september 2011
  • een verhoging met 2% voor de niet-forfaitaire beroepsziekten van 6 jaar oud (recurrentie)

Deze maatregelen worden uitgevoerd door de wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten  betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.

Voor de sector geneeskundige verzorging en uitkeringen:

  • een verhoging van de minimumuitkeringen regelmatige en niet regelmatige werknemers op 1 september 2011
  • een verhoging van 75 naar 200 euro van de inhaalpremie voor invaliden die minstens 1 jaar arbeidsongeschikt zijn op 1 mei 2011
  • een verhoging van 12 euro naar 15 euro van het dagbedrag van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden op 1 september 2011
  • een verhoging van de loonplafonds alleenstaande van 948 naar 967 euro en gezinshoofd van 821 euro naar 878 euro op 1 september 2011
  • verhoging met 2% van de uitkeringen die ingegaan zijn in 2005 op 1 september 2011 (recurrentie)