20 jul 2017 19:14

Welvaartsaanpassingen op het gebied van beroepsziekten - 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot welvaartsaanpassingen op het gebied van beroepsziekten voor 2017-2018.

Overeenkomstig het interprofessioneel akkoord wijzigt dit ontwerp het koninklijk besluit met betrekking tot bijslagen die worden verleend in het kader van de wet op de beroepsziekten. Die wijzigingen zijn de volgende:

  • een verhoging met 1,7% voor de forfaitaire minima en dit vanaf 1 september 2017
  • een verhoging met 2% van de bijslagen na 6 jaar (recurrent) voor beroepsziekten uit de periode 2011 (op 1 september 2017) en 2012 (op 1 januari 2018)

Deze wijzigingen kaderen in de uitvoering van de maatregelen inzake welvaartsaanpassingen op het gebied van beroepsziekten, die genomen werden in het kader van het interprofessioneel akkoord.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970