06 dec 1996 16:00

Werkbezoek Staatssecretaris Ontwikkelingssamenwer\- king aan Zaïre