11 jul 2008 11:25

Werkbonus

Werkbonus voor werknemers met laag inkomen verhoogd

Werkbonus voor werknemers met laag inkomen verhoogd

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de werkbonus voor lage inkomens met 32 euro per maand verhoogt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert artikel 76 van de programmawet van 8 juni 2008 uit. Dat voorziet vanaf 1 oktober 2008 in een bijkomende verhoging van de werkbonus met 32 euro per maand. Dat bedrag neemt af naarmate het loon stijgt, zodat het bij een loon dat 300 euro hoger is dan het gemiddeld gewaarborgd maandinkomen, gelijk is aan nul.

 (*) tot wijziging van het kb van 17 januari 2000 tot uitvoering van art 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid van werknemers met lage lonen en aan sommige slachtoffers van een herstructurering.