20 jul 2005 17:00

Werkbonus openbare sector 2005

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot uitvoering van bovenvermelde wet.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot uitvoering van bovenvermelde wet.

Het ontwerp verhoogt de bedragen van de werkbonus. Het ontwerp wordt voor advies binnen een maand aan de Raad van State voorgelegd. (*) wet van 20 december 1999, artikel 2, §2 vierde lid. (**) van 17 januari 2000.