04 dec 2009 12:04

Werkgelegenheid

Uitvoering van de maatregelen rond werkgelegenheid die tijdens het begrotingsconclaaf werden genomen

Uitvoering van de maatregelen rond werkgelegenheid die tijdens het begrotingsconclaaf werden genomen

De ministerraad  heeft in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd ter ondersteuning van de werkgelegenheid. Het ontwerp van minister van Werk Joëlle Milquet en van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx voert de maatregelen uit die tijdens het begrotingsconclaaf werden genomen.

Die maatregelen hebben tot doel de werkgelegenheid te ondersteunen en nieuwe initiatieven op te starten om de competenties van werknemers en toekomstige werknemers te ontwikkelen.

Het wetsontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en voert de volgende maatregelen uit:

  • versterking van de Sociale Maribel,
  • concentratie van inspanningen van ondernemingsopleidingen naar bepaalde doelgroepen toe,
  • uitbreiding van het doelpubliek van de startlening van het participatiefonds;
  • vrijstelling van de sociale bijdragen voor werknemers jonger dan 19 jaar;
  • administratieve vereenvoudiging van het startbanenstelsel en nieuw geval van vrijstelling;
  • specifieke bijdragevermindering voor tutors die de stagiaires in de ondernemingen begeleiden;
  • verbetering van het dienstenchequestelsel;
  • uitbreiding van het toepassingsgebied van de terugbetaling van het medische onderzoek aan stagiairs.

Andere maatregelen worden binnenkort per kb genomen.