13 nov 2009 12:43

Werkgelegenheid

Tewerkstellingsmaatregelen begrotingsopmaak bekrachtigd

Tewerkstellingsmaatregelen begrotingsopmaak bekrachtigd

De ministerraad heeft in eerste lezing een voorontwerp van wet aangenomen voor de ondersteuning van de werkgelegenheid. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx voert de beslissingen uit die de ministerraad nam tijdens de begrotingsopmaak voor 2010-2011.