05 sep 2003 17:00

Werkgelegenheidsconferentie

De heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, heeft verslag uitgebracht over de voorbereidingen voor de Conferentie over Werkgelegenheid die in het regeerakkoord voorzien is. De agenda voor de Conferentie zal verder worden vastgelegd op basis van contacten met de sociale partners en de Gewest- en Gemeenschapsregeringen. De federale regering wenst op de agenda alvast verschillende concrete dossiers aan te snijden, zoals de verdeling van de bijkomende lastenverlaging over de doelgroepen, de problematiek van de opleiding, de begeleiding ven inschakeling van werklozen, de dienstencheques, ..., maar de agenda is open.

De heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, heeft verslag uitgebracht over de voorbereidingen voor de Conferentie over Werkgelegenheid die in het regeerakkoord voorzien is. De agenda voor de Conferentie zal verder worden vastgelegd op basis van contacten met de sociale partners en de Gewest- en Gemeenschapsregeringen. De federale regering wenst op de agenda alvast verschillende concrete dossiers aan te snijden, zoals de verdeling van de bijkomende lastenverlaging over de doelgroepen, de problematiek van de opleiding, de begeleiding ven inschakeling van werklozen, de dienstencheques, ..., maar de agenda is open.

De Conferentie zal geopend worden op 19 september 2003. De sociale partners en de Gewest- en Gemeenschapregeringen worden uitgenodigd om zich samen met de federale regering over de werkgelegenheid te buigen. De regering is ervan overtuigd dat het verbeteren van de werkgelegenheid een cruciale opdracht is voor de toekomst en absolute prioriteit moet krijgen in het beleid op alle niveaus.