24 jun 2005 17:00

Werkgevers bouwsector

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot uitvoering van de wet (*) houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot uitvoering van de wet (*) houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Het ontwerp bepaalt de twee variabelen voor de inning van de bijdrage die de werkgevers van de bouwsector die misbruik maken van het systeem van economische werkloosheid verschuldigd zijn. De twee variabelen zijn het aantal dagen economische werkloosheid waaronder de bijdrage niet verschuldigd is en het dagbedrag van de bijdrage per werknemer. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 29 juni 1981, artikel 38, ยง 3sexies.