12 jul 2013 18:49

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing

De ministerraad keurt een in tweede lezing voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Werkgevers uit de horecasector zullen bij invoering van de kassa met black box (ten laatste eind 2015) een forfaitaire vermindering van werkgeversbijdragen bekomen voor vijf voltijdse werknemers. Het gaat om werknemers met voltijdse contracten in een bedrijf dat ten hoogste 50 werknemers tewerkstelt. De vermindering bedraagt 500 euro per kwartaal per werknemer en is niet beperkt in de tijd. Voor werknemers onder de 26 jaar bedraagt de forfaitaire vermindering 800 euro.

Om recht te hebben op de vermindering moet de werkgever de aanwezigheid van al de werknemers registreren via de gecertificeerde kassa. Het ontwerp van koninklijk besluit legt vast hoe de berekening van het aantal werknemers moet gebeuren. Daarnaast worden de definitie van voltijdse arbeidsovereenkomst en vaste werknemer vastgelegd.
Het voorontwerp van wet wordt voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en aan de Raad van State.

voorontwerp van wet tot wijziging van afdeling 3 van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002