10 jun 2008 20:23

Werkgroep Voedselveiligheid gaat van start

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid is deze voormiddag samengekomen met de werkgroep die zich moet buigen over de problemen waarmee de landbouwproductiesector te kampen heeft. Dat werd afgelopen vrijdag tijdens een vergadering op het kabinet van de eerste minister overeengekomen.

De werkgroep, die door Sabine Laruelle wordt gestuurd, moet een analyse maken van de kosten die verbonden zijn aan de verplichtingen inzake voedselveiligheid.

De minister wijst erop dat de kosten voor de voedselveiligheid zullen kunnen worden verlaagd voor de kleine spelers binnen de voedselketen (producenten, KMO’s, enz.). Dat is mogelijk dankzij de herfinanciering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), die tijdens de begrotingsopmaak in maart 2008 werd goedgekeurd.

De sector heeft ook gevraagd om de kosten voor de BSE-tests (tests tegen de gekkekoeienziekte) te verminderen. Die tests worden door Europa opgelegd. Er werd voorgesteld om bij de Europese Commissie sterk aan te dringen op een verlichting van die tests. Sabine Laruelle zal dat punt tijdens de volgende Europese landbouwraad op 23 juni ter sprake brengen.

Er werden nog andere voorstellen op de tafel gelegd, die tijdens een tweede vergadering van de werkgroep zullen worden besproken. Die vergadering zal een van de komende dagen plaatshebben.