22 jun 2018 16:30

Werking en beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over de werking en het beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

De Belgische regering wenst nadrukkelijk in te zetten op de ontwikkeling van de private sector in de opkomende en ontwikkelingslanden. Het Belgische ontwikkelingsbeleid beschikt daartoe met BIO over een uitstekend instrument. De opdracht BIO is het ondersteunen van een sterke privésector in de interventielanden om inclusieve economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan de adviezen van de Raad van State en van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, heeft de volgende doelstellingen:

  • de mogelijkheid creëren voor BIO om investeringen te doen met een lager verwacht rendement die zowel de ontwikkelingsimpact van de interventies als de synergiën met andere actoren verhogen
  • de mogelijkheden uitbreiden voor BIO om subsidies te verlenen
  • de mogelijkheid bieden aan BIO om specifieke opdrachten voor derden en de Belgische Staat uit te voeren
  • bepaalde aspecten van de werking en het beheer van BIO op de werking en het beheer van Enabel afstemmen

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden