25 jan 2008 12:44

Werking van de ministerraad

Wijziging van de duurzame ontwikkeling effectenbeoordeling van de dossiers op de ministerraad

Wijziging van de duurzame ontwikkeling effectenbeoordeling van de dossiers op de ministerraad

De ministerraad besliste de duurzame ontwikkeling effectenbeoordeling van de dossiers waarover hij beraadslaagt te wijzigen (DOEB). Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft als doel minder maar betere lichte duurzaamheidstesten uit te voeren. (de zogenaamde quickscans)

De effectenbeoordeling is een maatregel die de ministerraad op 16 maart 2007 invoerde om de duurzame ontwikkeling effectief in het beleid van de federale regering te integreren. De beoordeling maakt de beleidsmakers bewust van duurzame ontwikkeling en bevordert het optimale gebruik van de expertise van de FOD'S en POD's (federale en programmatorische overheidsdiensten).