10 mrt 2023 15:48

Werking van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werking van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude preciseert.

Zoals overeengekomen in het regeerakkoord is de werking van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude opnieuw geactiveerd. Het College is tijdens de huidige legislatuur al twintig keer samengekomen, waarbij het overleg en de samenwerking tussen de diensten uitermate vlot verloopt.

Op vraag van de leden wordt het koninklijk besluit over het College zo aangepast dat het minstens één keer per kwartaal moet vergaderen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.