06 feb 2015 16:00

Werking van het Interfederaal instituut voor de statistiek en van het Instituut voor de nationale rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp  van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de nationale rekeningen.

Het samenwerkingsakkoord bepaalt meer bepaald de modaliteiten voor een correcte en efficiënte werking van het Interfederaal instituut voor de statistiek en van het Instituut voor de nationale rekeningen alsook de overdracht van de vereiste en noodzakelijke gegevens om overheidsstatistieken op te stellen.

In het institutioneel akkoord van 11 oktober 2011 werd afgesproken dat het Nationaal instituut voor de statistiek geïnterfederaliseerd wordt en dat de deelstaten geïntegreerd worden in het Instituut voor de nationale rekeningen. Er werd een samenwerkingsakkoord opgesteld tussen de federale staat en de deelstaten om de regels van de interfederalisering en van de integratie vast te leggen. Het akkoord werd op 15 juli 2014 door alle partijen ondertekend en werd op 20 oktober 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Elke partij is, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tegen 1 januari 2016.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de nationale rekeningen