23 dec 2011 10:50

Werkingskosten van ziekenhuizen

Vastlegging vn het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen

Vastlegging vn het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad legt het globaal budget 2012 voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen vast op 7 510 931 658 euro. De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goed.