19 dec 2013 18:45

Werkingskosten van ziekenhuizen 2014

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het globale budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen in 2014 vast.

De ministerraad legt het globale budget 2014 voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen vast op 7.901.454.693 euro. Dit budget wordt opgesplitst in 6.637.221.942 euro voor de algemene ziekenhuizen en 1.264.232.751 euro voor de psychiatrische ziekenhuizen. Het globale budget van de ziekenhuisfinanciering houdt rekening met de "natuurlijke" evolutie zoals indexering, vroegere beslissingen of herzieningen maar ook met nieuwe initiatieven en besparingen die werden beslist in het kader van begroting van de gezondheidszorg.

De ministerraad keurt hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goed.