12 mrt 2014 13:12

Werkingsmodaliteiten van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten en de werkingsmodaliteiten bepaalt van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS). 

Het ontwerp beoogt een meer precieze en complete bepaling van de leidende principes voor de raming van de retributies die in rekening worden gebracht voor het stijven van het Fonds op lange termijn van NIRAS. 

Het ontwerp verbetert zodoende het financieringssysteem van NIRAS en vergemakkelijkt het beheer van haar thesaurie, in het bijzonder door de invoering van de mogelijkheid voor NIRAS om aan de afvalstoffenproducenten voorschotten te vragen op de retributies. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen