23 jun 2015 08:28

Werkneemster wint rechtszaak na ontslag wegens zwangerschap

Brussel, 23 juni 2015 – Op 22 mei 2015 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi een werkgever wegens directe discriminatie op grond van geslacht omwille van het ontslag van een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden door complicaties bij een poging om zwanger te worden. Het Instituut en het slachtoffer trokken samen naar de rechtbank.

De werkneemster, die een kind kort na de geboorte had verloren, vervolgens een miskraam kreeg en wiens daaropvolgende zwangerschap om medische reden moest worden afgebroken, werd door haar werkgever ontslagen vlak voor haar terugkeer naar het werk. De werkgever, die perfect op de hoogte was van de situatie van de vrouw, nam haar de herhaalde afwezigheden kwalijk.

Adjunct-directeur van het Instituut Liesbet Stevens wijst erop dat “volgens een studie van het Instituut vrouwelijke werkneemsters die zwanger zijn, waren of willen worden nog al te vaak met negatieve reacties en zelfs discriminaties geconfronteerd worden. Meer dan drie op vier zwangere vrouwen zouden daarmee te maken krijgen.” In het licht daarvan is het belangrijk om eraan te blijven herinneren dat “nadelige behandelingen die verband houden met een zwangerschap of bevalling steeds beschouwd worden als een directe discriminatie op grond van geslacht, aangezien ze enkel vrouwen treffen. Geen enkele rechtvaardiging is daarvoor toegelaten.”

Zo oordeelde ook de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi. In de uitspraak verwees de rechter naar de Genderwet van 10 mei 2007 en benadrukte dat het ontslag een discriminatie op grond van geslacht was. De werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van zes maanden bruto loon aan de werkneemster.

Alle vragen of klachten over een discriminatie op grond van geslacht kunnen gericht worden aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis nummer  0800/12.800, via e-mail (gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be) of via de website  (http://igvm-iefh.belgium.be). We behandelen ze gratis en in alle vertrouwelijkheid.


Perscontact:
Liesbet Vanhollebeke
Communicatiecel
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Tel: 02 233 41 75
liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. We doen dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.