25 okt 2018 16:49

Werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en instelling van een winstpremie voor de werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet over de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

Het ontwerp heeft een tweevoudig doel:

  • de ambtenaren aan te duiden die bevoegd zijn om de in de wet van 22 mei 2001 bedoelde bevoegdheden uit te oefenen en om toe te zien op de naleving van deze wet
  • het opschrift te wijzigen van het koninklijk besluit van 19 maart 2002 naar aanleiding van de wijziging van de van 22 mei 2001 door de Programmawet van 25 december 2017

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 4 en 40 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en tot wijziging van het opschrift van het koninklijk besluit van 19 maart 2002 tot uitvoering van de artikelen 9 en 10, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen