02 jul 2014 12:00

Werkplaatsen voor werkgestraften krijgen nu ook vergoeding voor de kosten

Ieder jaar worden bijna 10.000 personen veroordeeld tot het uitvoeren van een autonome werkstraf.  Deze veroordeelden moeten een werkstraf verrichten binnen openbare diensten, vzw’s of stichtingen. Het actieplan van Minister van justitie Turtelboom  omtrent de werkstraf  voorzag in een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor de prestatieplaatsen.

Martine Van Gierdeghom van het Directoraat-generaal Justitiehuizen: "De werkplaatsen worden vanaf nu ondersteund in mogelijke kosten, zoals veiligheidsschoenen die een werkplaats moet voorzien voor een werkgestrafte, of een medische controle. De werkplaatsen moeten nu die kosten niet meer zelf dragen. We hopen dat we door die tegemoetkoming nog meer prestatieplaatsen kunnen vinden om werkgestraften hun werkstraf te laten verrichten."

 

Dankzij een nieuw ministerieel besluit heeft de werkplaats per werkgestrafte recht op maximum 50 euro.

 

Organisaties die in aanmerking komen om een werkgestrafte tewerk te stellen zijn vzw’s, stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk en openbare diensten allerlei, zoals musea, natuurverenigingen, kringwinkels, bibliotheken en culturele centra.

 

Meer info op www.werkstraf.be.