01 jul 2014 13:58

Justitiehuizen worden Vlaamse bevoegdheid

De Justitiehuizen maken deel uit van de federale bevoegdheden die op 1 juli 2014 in het kader van de zesde staatshervorming worden overgeheveld  naar de Vlaamse overheid.
De Justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en probanten. Ook slachtoffers kunnen er een beroep op doen in het kader van een gerechtelijke procedure.

Op 1 juli 2014 wordt de bevoegdheidsoverdracht van kracht. Het personeel en de middelen worden pas op 1 januari 2015 overgeheveld. Voor de tussenperiode zijn specifieke afspraken vastgelegd in een transitieprotocol tussen de federale overheid en de Vlaamse overheid.

Annie Devos, directeur-generaal van de Justitiehuizen: “De afspraken zorgen voor continuïteit van de dienstverlening aan de burger. De justitieassistenten volgen daders op die voorwaarden kregen van de rechter nadat ze strafbare feiten hadden begaan. Deze voorwaarden moeten uiteraard verder opgevolgd worden, zonder onderbreking. We proberen garant te staan voor goede opvolging van deze justitiabelen en voor een goede dienstverlening aan slachtoffers en burgers.”

De Vlaamse overheid krijgt hiermee voor het eerst belangrijke justitiële bevoegdheid. Dat veronderstelt een nieuwe samenwerking met de magistratuur en het gevangeniswezen. Daarom wordt dit met de nodige omzichtigheid voorbereid.

“Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bereidt in nauwe samenwerking met het Directoraat-generaal Justitiehuizen de overheveling voor. Wij willen de werking van de Justitiehuizen in optimale omstandigheden verder zetten en zo mogelijk versterken”, bevestigt Karine Moykens, secretaris-generaal van dit departement. Zij haalt aan dat de volgende Vlaamse regering de beleidsbeslissingen zal nemen over de richting die Vlaanderen uit wil met de Justitiehuizen. “We kijken de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

--------------------------------------------

Voor meer informatie:

Voor de Justitiehuizen
Liesbeth Wyseur: 0473 / 81 21 74

Voor de Vlaamse overheid
Carmen De Rudder: 0498 / 08 29 07