27 jan 2010 16:35

Werving van militairen

Werving van militairen van het actief en reservekader van de Krijgsmacht

Werving van militairen van het actief en reservekader van de Krijgsmacht

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet (*) over de werving van militairen en het statuut van de militaire muzikanten en verschillende andere wetteksten die betrekking hebben op het personeel van Defensie wijzigt.

Het voorontwerp dat minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde, verbetert de werving van militairen van het actief kader en van het reservekader van het leger. 

  • De minister heeft de mogelijkheid in bepaalde gevallen het taalstelsel van een wervingssessie niet vast te stellen. 
  • De kandidaten worden beperkt in hun mogelijkheid om te solliciteren voor een vacature in dezelfde personeelscategorie en dezelfde soort van werving. 
  • Het zal makkelijker worden sollicitanten op te sporen die lid zijn van een extremistische beweging.
  • Er wordt een psychometrisch model ingevoerd als classificatiemethode van de sollicitantvrijwilligers.
  • De mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen een  beslissing over de toewijzing van een vacature wordt afgeschaft.

(*) van 27 maart 2003.