08 dec 2006 16:00

Wet op de overnamebiedingen

Harmonisatie van de regelgeving van de overnamebiedingen - tweede lezing

Harmonisatie van de regelgeving van de overnamebiedingen - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goed over de openbare overnamebiedingen. De twee ontwerpen zijn aan het advies van de Raad van State aangepast. Het eerste zet de Europese Richtlijn over de openbare overnamebiedingen in Belgisch recht om (2004/25/EG). De richtlijn harmoniseert de voorschriften over de openbare overnamebiedingen op effecten met stemrecht die genoteerde vennootschappen uitgeven. Dergelijke biedingen brengt men vrijwillig of verplicht uit na een wijziging in de controle op een vennootschap. Daarnaast moderniseert het voorontwerp de reglementering van de overnamebiedingen. Het legt ook de biedprocedures en de informatieverstrekking vast. Het tweede voorontwerp van wet (*) vult het eerste aan op het vlak van de rechtsmiddelen. (*) Het voorontwerp van wet wijzigt artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, §1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 584 van het gerechtelijk wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet op de openbare overnamebiedingen.