01 feb 2013 17:36

Wet op het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening aangepast aan richtlijn Omnibus I

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening  aanpast aan richtlijn Omnibus I.

De wet op het toezicht  van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (Pensioenfondsen) wordt aangepast aan de wijzigingen die richtlijn Omnibus I heeft ingevoerd. De richtijn regelt de werking van drie Europese toezichthoudende instanties voor de financiële sector:

  • de Europese Bankautoriteit (EBA)
  • de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
  • de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Het ontwerp van koninklijk besluit betreft echter enkel de relatie met het EIOPA. De autoriteiten staan in voor de registratie van alle financiële actoren, werken technische normen uit die moeten bijdragen tot de invoering van één Europees rulebook en regelen eventuele geschillen tussen de toezichthouders van de lidstaten. Richtlijn Omnibus I voert de samenwerkingsregels voor de drie autoriteiten in en de bevoegde instellingen in de lidstaten. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op de omzetting van richtlijn 2010/78/EU