14 jul 2017 15:58

Wetboek van economisch recht: betaalrekeningen en betalingsdiensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht.

Het voorontwerp van wet  beoogt een omzetting van richtlijn 2014/92/EU over de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties.

De transparantie en vergelijkbaarheid van de prijzen zorgen ervoor dat de consument een overzicht krijgt van alle aanbiedingen van betalingsdienstverleners die er op de markt zijn. Eens hij behoorlijk is ingelicht over de verschillende aanbiedingen en weet welke kosten eraan verbonden zijn, is het voor de consument gemakkelijker om een overstap te overwegen naar een andere aanbieder van betalingsdiensten.
Voor die overstap naar een andere dienstverlener zullen de regels gelden die van toepassing zijn op de overstap naar een andere rekening. Die nieuwe regels maken het makkelijk om over te stappen naar een andere bankrekening, want voortaan zullen de oude en de nieuwe betalingsdienstaanbieder het volledige overstapproces op zich nemen. De consument geeft zijn toestemming en de procedure wordt opgestart en geregeld tussen de betrokken aanbieders. Die regeling bestond al in België, in de vorm van een zelfregulerende gedragscode voor de banken, maar het project heeft als doel de praktijk van een wettelijk kader te voorzien.
De consument zal tot slot ook toegang krijgen tot een basisbankdienst, die een aantal verrichtingen inhoudt waartoe hij altijd toegang moet krijgen. Die dienst bestaat al in België maar zal nieuwe regels omvatten met meer details omtrent de toegang en de werking ervan.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.