21 sep 2012 16:28

Wetboek van economisch recht: veiligheid van producten en diensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat boek IX over de veiligheid van producten en diensten in het wetboek van economisch recht invoegt*. Het voorontwerp bevat een algemeen wettelijk kader dat de economische wetgeving reorganiseert in een wetboek dat de rechtsregels van het economisch recht groepeert en moderniseert.

Het wetboek zal in totaal uit 17 boekdelen bestaan. Dit voorontwerp betreft deel IX over de veiligheid van producten en diensten en de overeenstemmende definities in boek I.

Over het algemeen neemt het nieuwe boek de bepalingen over die de veiligheid van producten en diensten verzekeren zoals ze beschreven staan in de wet van 9 februari 1994. Naast een aantal technische aanpassingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen en moderniseringen: 

  • de gevallen waarin een product uit de handel kan worden genomen  zijn beter omschreven
  • de minister krijgt de mogelijkheid om de bevoegdheid delegeren om een product uit de handel te halen
  • de raadpleging van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten is gewijzigd

*Het voorontwerp van wet dat het Wetboek van economisch recht invoert zal nog aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden voorgelegd.