11 dec 2015 15:06

Wetboek van economisch recht: vertrouwensdiensten voor elektronische transacties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat de Europese verordening nr 910/2014 over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties uitvoert.

Het voorontwerp heeft als doel juridische gelijkwaardigheid te creëren tussen elektronische transacties en gewone juridische handelingen.


Om dit te doen wil het voorontwerp de verordening aanvullen en nieuwe bepalingen invoeren om een volledig en samenhangend juridisch kader te creëren voor de elektronische archivering. In het boek XII van het Wetboek van economisch recht wordt dan ook een nieuwe titel opgenomen: “Recht van de elektronische economie”. Die titel behandelt sommige regels over het juridische kader voor de vertrouwensdiensten, zoals:

  •  de elektronische zegel
  •  de elektronische tijdstempel
  • de dienst voor elektronische aangetekende verzending
  • de authenticatie van websites

Het voorontwerp treedt op 1 juli 2016 in werking. Het wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.


Voorontwerp van wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr.910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 en houdende invoeging van titel 2 “Bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor vertrouwensdiensten” in boek XII “Recht van de elektronische economie” van het Wetboek van economisch recht