19 mrt 2010 11:09

Wetboek van vennootschappen

Vereffeningsprocedure - tweede lezing

Vereffeningsprocedure - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck twee voorontwerpen van wet over de wijziging van de vereffeningsprocedure goedgekeurd. Het eerste wijzigt het wetboek van vennootschappen, het tweede het gerechtelijk wetboek. .

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State werd het oorspronkelijke voorontwerp in twee delen gesplitst.

De procedure om een verzoek tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar per eenzijdig verzoekschrift in te leiden, wordt gewijzigd:

  • Het verzoek moet ingeleid worden bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel.
  • Het moet worden ondertekend door de vereffenaar of de lasthebber van de vennootschap.
  • De verplichting om een nieuwe boekhoudkundige staat van activa en passiva in te dienen wordt geschrapt wegens geen toegevoegde waarde.
  • De rechtbank van koophandel moet uitspraak doen binnen vijf dagen
  • De vereffening en ontbinding in één akte wordt mogelijk.