06 feb 2004 16:00

Wetenschappelijk comité voor de economische begroting

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit rond het ontslag en de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (*).

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit rond het ontslag en de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (*).

De heer Gert De Smet, Adviseur van Financiën, wordt vervangen door de heer Réginald Savage, Adviseur-generaal van Financiën. (*) dat werd opgericht door de wet van 21 december 1994 en werkt onder het gezag van de Minister van Economie.