08 dec 2006 16:00

Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen

Benoeming van de voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen

Benoeming van de voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen

Op voorstel van minister van Economie Marc Verwilghen keurde de ministerraad het ontslag en de benoeming goed van de voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen. Hij benoemt de heer Rudi Acx, chef van het departement algemene statistiek van de Nationale Bank van België, als voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen. Hij vervangt de heer Jean-Jacques Vanhaelen aan wie de ministerraad eervol ontslag verleent.