02 mrt 2018 15:47

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie - boekjaar 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2018.

Defensie organiseert een wetenschappelijk en technologisch (meerjaren)onderzoeksprogramma, dat op strategische doelstellingen steunt en zich ontwikkelt langs een beperkt aantal onderzoeksassen in het domein van defensie en veiligheid.

Alle studies van het onderzoeksprogramma 2018 kaderen in de prioritaire strategische objectieven:

  • de 15 nieuwe onderzoeksprojecten voor 2018 hebben het voorwerp uitgemaakt van een objectieve selectie die steunt op hun wetenschappelijke waarde en hun opportuniteit; studies die niet beantwoordden aan de criteria werden niet weerhouden
  • de lopende studies worden jaarlijks geëvalueerd en worden, indien nodig, bijgestuurd of stopgezet; in het totaal worden er 52 studies voortgezet in 2018
  • daarbij worden nog zes nieuwe interne studies binnen het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie) uitgevoerd

Het onderzoeksprogramma telt dus in het totaal 73 studies. Het zal worden uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra van Defensie (Koninklijke Militaire School, Defensielaboratoria...) en in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in synergie met universiteiten in België en in het buitenland.