01 mrt 2013 08:31

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ziet vanaf vandaag toe op kwaliteit Belgische labo's voor pathologische anatomie

Vanaf vrijdag 1 maart 2013 is het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) verantwoordelijk voor de erkenningen en het toezicht op de kwaliteit van de laboratoria voor pathologische anatomie in België.

Erkenning van de laboratoria

De betrokken laboratoria moeten bepaalde maatregelen nemen met als doel het toezicht op en de bescherming van de kwaliteit van hun werking. Deze maatregelen zijn bekendgemaakt in een koninklijk besluit* dat op 1 maart 2013 in werking treedt. Concreet zal de dienst Kwaliteit van de Medische Laboratoria van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP), namens de minister, de erkenningen aan de laboratoria voor pathologische anatomie verlenen.

Om in aanmerking te komen voor erkenning, zullen de laboratoria moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld in het koninklijk besluit*. Op die manier zal het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) kunnen instaan voor een strikte opvolging van de kwaliteit en de doeltreffendheid van de tests verricht in de laboratoria.

Alle laboratoria voor pathologische anatomie zullen ook aan een kwaliteitsevaluatie worden onderworpen, waarbij een bepaald aantal stalen en beelden afkomstig van dezelfde bron zullen worden geanalyseerd. Vervolgens zullen de resultaten van de verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken. De eerste evaluaties zijn al in 2013 gepland.

Wat is pathologische anatomie?      

Anatomo-pathologisch onderzoek, of nog: microscopisch onderzoek van celmateriaal en/of weefsel van patiënten, kan artsen helpen om een precieze diagnose te stellen en een geschikte behandeling voor de patiënt te kiezen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een arts een biopsie uitvoert om borstkanker op te sporen. De tests en analysen in een labo voor anatomische pathologie maken het mogelijk om de precieze aard van de aandoening te kennen en dus de meest geschikte behandeling aan de patiënten voor te stellen.

Contact:      

Hannelien Verbeke (NL)
Onderzoekster ‘Kwaliteit van Medische Laboratoria’ WIV-ISP
02/642 54 20

Philippe Van De Walle (FR)
Chef de service ‘Qualité des laboratoires médicaux’ WIV-ISP
02/642 54 20

* KB 05.12.2011 | Erkenning en toezicht op de verbetering van de kwaliteit van de laboratoria voor pathologische anatomie door het WIV-ISP (publicatiedatum BS 13.02.2012)