06 feb 2004 16:00

Wetenschappelijk onderzoek in de poolgebieden

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een nieuw Belgisch wetenschappelijk onderzoeksproject goed in de poolgebieden.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een nieuw Belgisch wetenschappelijk onderzoeksproject goed in de poolgebieden.

De ICSU (International Council for Sciences) heeft ter gelegenheid van het 4de Internationaal Pooljaar (2007-2008) beslist een groot internationaal programma op touw te zetten en te coördineren. Dat programma zal voor nieuwe initiatieven zorgen op het vlak van poolonderzoek. België heeft sinds de eerste wetenschappelijke expeditie van de "Belgica" (1897-1899) en de oprichting van de Koning Boudewijn Basis (1957-1967) een lange traditie inzake poolonderzoek. In 1985 nam de Regering het initiatief een gestructureerd meerjarenprogramma voor Antarctisch onderzoek op te richten. Tot op heden loop dit programma, onder het beheer van het Federaal Wetenschapsbeleid, via de uitvoering van 4-jarige projecten met succes voort. De Ministerraad steunt het initiatief van de vestiging van een nieuwe wetenschappelijke basis op Antarctica in 2007. Dit nieuw initiatief wordt gevoerd in samenwerking met de Internationale Poolstichting.