06 feb 2009 12:24

Wetenschappelijk onderzoeksprogramma van Landsverdediging

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Landsverdediging

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Landsverdediging

Minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft van de ministerraad toestemming gekregen om in 2009 het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Landsverdediging te voeren.

Landsverdediging heeft een meerjarenprogramma voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek lopen waarin fundamenteel en technologisch onderzoek worden verricht. Het onderzoek vindt plaats in de excellentiecentra van Landsverdediging in samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra van binnenlandse en buitenlandse overheden.

Voor de realisatie van het programma voor het boekjaar 2009 worden twaalf contractuele onderzoekers, waarvan twee halftijdse, aangeworven ter vervanging van onderzoekers die niet meer in dienst zijn.