04 jun 2004 17:00

Wetenschappelijke instellingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002.

Het ontwerp breidt de lijst van wetenschappelijke instellingen die kunnen genieten van de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor het door hen tewerkgestelde personeel, uit tot de volgende vier instellingen: - het Centrum voor Research in de Metallurgie; - het Researchinstituut voor Bekledingen, Verven en Inkten; - het Belgisch Instituut voor Lastechniek; - Meurice R&D. In samenwerking tussen de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Financiën zullen criteria worden geformaliseerd waarmee in de toekomst de lijst van wetenschappelijke instellingen kan worden geactualiseerd. Hierbij zal worden uitgegaan van de Inventaris van het Wetenschappelijk Potentieel. De lijst zal voor advies worden voorgelegd aan de Gemeenschappen en Gewesten. (*) van 4 mei 2004.