03 apr 2009 11:53

Wetenschappelijke instellingen

Erkenning van twee nieuwe wetenschappelijke instellingen voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Erkenning van twee nieuwe wetenschappelijke instellingen voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat twee nieuwe wetenschappelijke instellingen erkent door een wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen (KB/WIB 92). Het gaat om de Ziekenhuisvereniging van Brussel, het Universitair Verplegingscentrum Brugmann en de Ziekenhuisvereniging van Schaarbeek, de Christelijke Mutualistische Solidariteit vzw.

Het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle en minister van Financiën Didier Reynders kent een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor 65% toe voor de aanwerving van onderzoekers, zoals het KB/WIB 92 het voorziet voor alle erkende wetenschappelijke instellingen (artikel 275/3, § 1, alinea 2).